کد کالا:8900 بوش آلومینیومی پایه نگه دارنده میله موجگیر بلند