کد کالا:8906 گردگیر پلوس بیرونی سمت چرخ (بدون بست)(نایلونی)