کد کالا:8910 گردگیر پلوس داخلی سمت گیربکس (بدون بست) (نایلونی)