کد کالا:8919 گردگیر پلوس داخلی سمت گیربکس (با بست فلزی) (جعبه ای)