کد کالا:8923 گردگیر پلوس بیرونی سمت چرخ (2000سی سی)(با بست فلزی)(جعبه ای)