کد کالا:8928 گردگیر جعبه فرمان سمت راننده چپ (با بست)(جعبه ای)