کد کالا:8952 طبق چرخ جلو سمت چپ و راست (بازسازی شده)(تیپ2)