کد کالا:8958 طبق چرخ جلو سمت راست (باز سازی شده)(تیپ2)(نایلونی)