کد کالا:8989 طبق چرخ جلو سمت چپ و راست (بازسازی شده)(تیپ5)