کد کالا:8991 طبق چرخ جلو سمت راست (باز سازی شده)(تیپ5)(نایلونی)