کد کالا:8998 گردگیر جعبه فرمان سمت راننده چپ بدون بست)(نایلونی)