کد کالا:2948 گردگیر پلوس بیرونی سمت چرخ (بدون بست) (نایلونی)